نوشته شده توسط :
یو پی اس ساده
Basic UPS Power Supply
نويسنده : Andy Collinson
مترجم : دانش ما
گردآورنده : دانش ما
طبقه بندی : برق - شماتیک

این مدار یک شکل ساده UPS تجاری است. مدار ولتاژ خروجی رگوله شده 5 ولت و ولتاژ غیر رگوله 1ولت را تامین می کند. با تغییر رگولاتور و باتری می توان این مدار را برای ولتاژ های مختلف دیگری طراحی نمود. مثلا برای داشتن 15 ولت رگوله شده باید از دو باتری 12 ولتی سری شده با هم استفاده کرد وسپس آنهارا از رگولاتور 7815 عبور داد. 
TR1 سازگاری کامل با برق شهری( تا 240 ولت ) را دارد. 
سیم پیچ ثانویه باید طوری انتخاب شود که توانایی تحمل 12ولت در 2آمپر را دارا باشد. 
led زمانیکه ولتاژبه مدار وصل است روشن است وبا قطع ولتاژ خاموش می شود. 
شکل زیر وتاژ های مدار در حالتی که به برق وصل است را نشان میدهد. 
TR1 سازگاری کامل با برق شهری( تا 240 ولت ) را دارد.سیم پیچ ثانویه باید طوری انتخاب شود که توانایی تحمل 12ولت در 2آمپر را دارا باشد.led زمانیکه ولتاژبه مدار وصل است روشن است وبا قطع ولتاژ خاموش می شود.شکل زیر وتاژ های مدار در حالتی که به برق وصل است را نشان میدهد.

از پایانه های VP1 وVP3 برای دسترسی به ولتاژ 12 غیر رگوله و از پایانه های VP1وVP2 برای دسترسی به ولتاژ رگوله 5 ولت استفاده کنید. 
R1وD1 برای شارژ کردن باتری هستند. d2 برای جلوگیری از شاژ شدن بیش از اندازه باتری و صدمه دیدن آن است. 
شکل زیر مدار پس از قطع شدن ولتاژ ورودی را نشان می دهد.  

 

تاريخ 


تاریخ انتشار : ۸۹/۰۷/۲۷ |